โรงแรมหรูริมหาดมะนาวของเหล่าทหารหน่วยเฉพาะกิจ

ในฐานะผู้เล่นเกมออนไลน์หลายคนคงคุ้นเคยกับเกมเอาชีวิตรอดในโลกจำลองที่เรียกว่า “ROBLOX” เกมฉายาที่ว่าเป็นเกมโลกกว้างแห่งความเป็นไปได้สูงแบบไม่อั้น ผู้เล่นสามารถสร้างโลกของตัวเองพัฒนาทักษะสร้างสรรค์และความสามารถร่วมมือกันบนโลกเสมือนเพื่อความเพลิดเพลินที่ไม่มีที่สิ้นสุด

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองจากมุมมองของเด็กและเยาวชนเกมออนไลน์บางเกมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและร่างกายของผู้เล่น ในกรณีของเกมแบบเปิดโลกเช่น “ROBLOX” ผู้เล่นสามารถสร้างสถานที่และประสบการณ์เกมได้ตามสิ่งที่ต้องการในโลกเสมือนโดยผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชน

ในโลกของเกมนั้นอาจมีเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงหรือการใช้สุราเหล้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้เล่น นอกจากนี้เด็กและเยาวชนที่ขาดความรู้และประสบการณ์อาจไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างโลกเสมือนและโลกแห่งความเป็นจริงได้ สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและความคิดของเด็กและเยาวชนในทางลบ

ดังนั้นผู้ปกครองและครูควรให้ความสำคัญกับการควบคุมและดูแลเด็กและเยาวชนเมื่อเล่นเกมออนไลน์ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการศึกษาของพวกเขา