เอสเอ็มในสนามปารีส: SA club 77 ที่คุณต้องรู้

SA Club 77 ย่อมาจากสหมิตรการค้าแอฟริกาใต้สล็อต77 ประเทศ นั้นคือ องค์การร่วมบริหารและพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ (OECD) สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ 77 ประเทศ

SA Club 77 เป็นองค์การระดับนานาชาติที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาและการสร้างระบบการค้าประเภทภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริกาใต้

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ SA Club 77 เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพัฒนาที่องค์การนี้เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เช่นกันกับสมาชิกในองค์การ

โดยได้วางแผนการสนับสนุนในด้านการพัฒนาพาณิชย์และการลงทุน การสนับสนุนเศรษฐทัศน์ทางสากล และการกำหนดมาตรฐานทางธุรกิจเพื่อสร้างความเสถียรในภูมิภาคแอฟริกาใต้

การเข้าร่วมใน SA Club 77 จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้รับความสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทวีปแอฟริกาใต้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ เพื่อพัฒนาและขยายกิจการข้ามชาติอย่างยั่งยืน