เงินตราสัตว์ ค่าดอกซิด 7 ตัว

เงินตราสัตว์ ค่าดอกซิด 7 ตัว

ในประเทศไทย มีเงินตราที่น่าส เว็บสล็อต PG ะดวกและน่าสนใจอย่างมาก ซึ่งเป็นเงินตราในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เรามาพูดถึง “เงินตราสัตว์” ค่าดอกซิด 7 ตัวกันบ้างว่ามีอะไรบ้าง

1. ช้างไทย – ช้างเป็นสัตว์ศัตรูเพียงเพียงจำนวนน้อยในประเทศไทย แต่กลับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากของประเทศไทย ช้างไทยถูกใช้เป็นเครื่องหมายบนเหรียญช้างทุกอย่าง

2. งูรามคำแหง (งู) – ในวัฒนธรรมไทยงูถือว่ามีความสำคัญและถูกเคารพอย่างมาก งูรามคำแหงถูกใช้เป็นเครื่องหมายบนเหรียญเงิน 5 บาท

3. นกฟลามิงโก (นกฟลามิงโก) – นกฟลามิงโกหรือนกกาอินโดนีเซียใช้เป็นสัญลักษณ์ของเหรียญเงิน 10 บาท

4. แกะรวม – สัตว์นี้ถูกใช้เป็นเครื่องหมายบนเหรียญ 2 บาท

5. แมวรามเส็ง – แมวรามเส็งถูกใช้เป็นเครื่องหมายบนเหรียญ 1 บาท

6. ถลุง (ฉลู) – ถลุงถูกใช้เป็นเครื่องหมายบนเหรียญ 50 สตางค์

7. แมวพัน฀้ – แมวพันธูถูกใช้เป็นเครื่องหมายบนเหรียญ 25 สตางค์

นี่คือเงินตราสัตว์ ค่าดอกซิด 7 ตัวที่น่าสะสมและน่าสนใจมากในประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความเคารพต่อสัตว์และวัฒนธรรมของชาติไทยให้ได้รับการประเมินสำหรับการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและมีความเป็นระบบได้แล้ว